miercuri, 19 septembrie 2018

ADEVĂRATA REVOLUȚIE

Adevărata Revoluție morală ar începe în Teatrul Politic
cu refuzul de a privi păpușile;
și ar continua cu brațele spectatorilor apucând sforile 
și trăgând de ele până ar ieși la iveală 
mâinile și fețele
Păpușarilor.

Dar pentru asta ar trebui să ieșim de sub hipnoza Spectacolului,
care își trage puterea din plăcerea noastră de a fi 
spectatori...
Plăcere care deja de multă, de foartă multă vreme, ne atrofiază 
creierul și mușchii...

Adevărata Revoluție nu e asasinată în piețele publice, ci în lăuntrul oamenilor.

De aceea, singurul care o poate declanșa este singurul nostru Eliberator lăuntric din falsele fericiri: IISUS HRISTOS.

Atâta vreme cât, cu acordul nostru explicit sau tacit, IISUS HRISTOS este scos de Păpușari din Sala de Spectacol a Teatrului Politic, orice revoluție morală autentică
moare 
în lăuntrul oamenilor....

Iar cadavrul ei e transformat
în spectacol....

Flash-uri care luminează miza profundă a Referendumului

”Principiul de antidiscriminare se potrivește ca orice principiu absolut instituirii unei societăți totalitare de defăimați, cu atât mai mult cu cât oferă scuza de a defăima din motive nobile.”
( Michael Pruller - Când libertatea spune foarte încet adio)Adevăratul profitor al Revoluțeie sexuale este Statul. Ca arbitru juridic și social, orice confruntare îi sporește domeniul și puterea. Scopul final al Revoluției Sexuale nu este egalitatea plenară a tuturor orientărilor, ci dreptul plenar și puterea absolută a Statului de a pătrunde, norma și controla sexualitatea ca parte esențială a intimității cetățeanului. 

De-penalizarea încălcării dreptului la intimitate al homosexualilor produsă prin abrogarea art.200 din Codul Penal va avea, la celălalt capăt al curcubeului care a răsărit odată cu acestă acțiune, ca efect final deci, un drept al Statului la normativizarea și monitorizarea polițienească a sexualității umane, adică dreptul și capacitatea  de  a dispune discreționar de întreg domeniul intimității umane. Transhumanismul (religia noilor fasciști multimiliardari care finanțează eugenia ca filantropi! ) adică civilizația omului făcut tot mai mult din componente artificiale, are nevoie ca Statul să aibă drept absolut de proprietate asupra tuturor aspectelor vieții omenești, și  va ajunge aici democratic, ca pacificator între diversele teorii și moduri de viață, la cererea cetățenilor!

Pe măsură ce arbitrează conflictul dintre orientările sexuale, Statul înaintează, construind un drum solid pavat cu pietrele legilor, în interiorul persoanei, în intimitatea ei. Statul totalitar absolut este cel care conduce din interiorul individului, camuflat perfect în opțiunile existențiale ”libere” ale subiectului, de fapt ale Statului inoculate hipnotic cetățenilor prin tehnologia audio-vizualului: adică Statul întrupat. Tirania ca suflet al democrației.

Revoluția Sexuală este înainte-mergătorul Statului totalitar global și absolut; cuvintele Sf. Ioan Botezătorul ” drepte faceți cărările voastre înaintea Domnului” umplând văile și nivelând dealurile, este acum lucrarea Revoluției Sexuale înaintea Statului totalitar.

Tiraniile clasice aveau următorul algoritm: un dictator penetra viclean sistemul democratic până la vârful ierarhiei, iar după preluarea funcției supreme, începea să remodeleze Statul ca prelungire a persoanei sale: stat hitlerist, stat stalinist, etc. Acum, ordinea de constituire a Tiraniei Globale este inversă: se construiește mai întâi Statul totalitar, pentru ca Tiranului ce va fi piatra din capul unghiului acestei construcții  infernale, să nu i se poată imputa tirania Sistemului și să poată apărea ca un reformator și eliberator, statut care îi permite să confiște total dar democratic, liber consimțit, de la cetățeni pentru sine, virtuțile fundamentale ale persoanei umane: credința, nădejdea și iubirea.

Un exemplu concret care developează traseul spre Noul Totalitarism este politica antidiscriminare. Prin implicarea Statului ca negociator între drepturile oamenilor, acestuia i s-a oferit, de fapt, șansa monopolului asupra discriminării: se poate vedea clar deja că instituțiile pentru combaterea discriminării, nu se mai sesizează la petițiile cetățenilor ci, tot mai mult,  ”din oficiu” și în direcția vexării morale și economice a opozanților săi, nu a opozanților la ”drepturile omului”.
Trecerea de la inițiativa cetățeanului la inițiativa Statului este un pas subtil dar hotărâtor de trecere de la democrație la totalitarism.

Garantul firesc, natural, al democrației și, totodată, mecanismul ei natural de reglare nu este Statul ci cultura, ethosul, din care s-a născut democrația.
Iar acest ethos este cel manifestat prin familie și comunitatea naturală creată ca extensie a familiei, rudenia naturală. Această formă naturală de organizare umană, atunci când este stabilă, ne-agresată, creează cetățeni responsabili. Iar cetățeni responsabili înseamnă oameni care preiau continuu din puterea Statului.....

Concluzie: Familia este dușmanul Statului totalitar. Iar, Statul o lichidează acum ”democratic” prin minoritățile sexuale. Căci cine privește în inima ideologiei gender nu găsește o dragoste maternă pentru identitatea sexuală liber asumată, pentru homosexuali de pildă, ci ”eliberarea” de orice identitate sexuală, disoluția absolută a acestei identități, debarasarea de noțiunea însăși din memoria colectivă....

Statul totalitar are nevoie de omul depersonalizat și atomizat. Revoluția gender produce acest tip de om pe linia sexualității....

Deci miza profundă a Referendumului este rezistența constituțională la Noua Tiranie în devenire. De aceea nu pot fi minoritățile sexuale dușmanii noștri, ci cei care se folosesc de ele pentru a-și îndeplini scopurile politice dictatoriale.

marți, 18 septembrie 2018

singurul regret

Când eram în armată am fost bătut și torturat, psihic și fizic, de soldații mai mari, cu acordul explicit al ofițerului comandant de companie.
Nu-mi pare rău de suferință, de lovituri și înjosiri. Așa cum nu-mi pare rău de toate necazurile mele.
Regret doar că am trecut atunci prin ele fără Hristos, fără Cel a cărui tovărășie lăuntrică transformă suferința pământească în cunoaștere și fericire cerească. Și fără de Care, nu am putut să-mi inving instinctul de conservare, ca să intervin în apărarea camarazilor maltratați sau măcar să protestez public... Mi-a fost, pe urmă, de o mie de ori mai ușor să trec peste disprețul și agresivitatea diabolică a celor ce m-au bătut, decât peste lașitatea mea... 
Dar, până la urmă, cu Hristos, ceea ce e menit să te bage în pământ, ajunge să te bage în Cer.
Binecuvântat să fie pururea Hristos! Și asta indiferent de ce se va alege de mine....
Nu trebuie să aștept moartea sau sfârșitul lumii: orice clipă în care nu-I simt dragostea este o clipă în iad....

Eu cred

Eu cred că adevărata cinstire a memoriei martirilor din închisorile comuniste ESTE continuarea luptei lor împotriva Comunismului, care s-a întors acum în varianta Revoluției culturale sexuale, a ideologiei gender, ce este impusă românilor după Revoluția din 89 în același mod în care a fost impusă ideolgia bolșevică după al Doilea Război Mondial.

Afirmația poate să surprindă, pentru că totuși există o diferență palpabilă: nu avem Gulaguri și execuții publice. De fapt, nu le avem încă; ori, mai bine zis, le avem doar la nivel de massmedia.
Surprinderea observatorului superficial se datorează singurei schimbări ce face diferența între cele două fețe, de ieri și de azi, ale Comunismului, și anume cea a ordinii etapelor: dacă invazia comunistă de după război a început cu eliminarea fizică a oponenților și a sfârșit cu schimbarea mentalității maselor, astăzi, același comunism debutează cu schimbarea mentalităților prin cultura de masă și va sfârși, inevitabil, cu eliminarea fizică a celor care vor rezista moral Revoluției culturale.

Pe scurt: dacă marxismul începe cu crima fizică și sfârșește cu cea morală, neo-marxismul sexual face drumul invers, începe cu asasinarea morală și se desăvâșește în asasinatul fizic. În fapt,  domeniul sexualității este cel în care asasinatul moral se transformă automat în asasinat fizic, degradarea morală se transformă instantaneu în degradare fizică. De aceea a și fost ales acest domeniu ca teritoriu al Revoluției culturale. Asasinii Omului au desoperit că bomba atomică ce poate distruge toată cultura iudeo-creștină, bomba atomică a depersonalizării și dezumanizării, se fabrică bolșevizând sexualitatea, infingând steagul Revoluției la răscrucea dintre suflet și trup.

Ca fază intermediară comună celor două trasee, este eliminarea socială, condamnarea la ”domiciliu obligatoriu” la periferia societății, de unde să nu poți influența în nici un fel mersul Revoluției...

luni, 17 septembrie 2018

De la Fiul Omului la fiul Statului sau REVOLUȚIA SEXUALĂ pe scurt

”Darul minunat al sexualității necesită cultivare pentru a-i permite omului relații reușite și o viață reușită. Contrariul, trăirea tuturor poftelor, distruge persoana și cultura. Un om sexualizat din copilărie (scopul educației sexuale în școli, n.n.) învață: ”Este bine dacă îți trăiești toate instinctile nechibzuit. Este rău dacă le impui limite.” El utilizează corpul propriu și corpul altor oameni pentru satisfacerea instinctului sexual, în locul expresiei dragostei personale. Acest instinct este puternic, pentru că el are menirea de a asigura supraviețuirea omenirii. Cine nu învață să-l cultive, pentru a deveni expresia dragostei, deschis unei vieți noi, va fi dominat de el. Un astfel de dominat își pierde libertatea. El nu mai aude vocea conștiinței. El pierde capacitatea de a iubi, pierde capacitatea de atașament afectiv. El pierde dorința de a da viață copiilor. Devine incapabil de realizări culturale. El se îmbolnăvește fizic și psihic...” (Gabriele Kuby, sociolog - REVOLUȚIA SEXUALĂ GLOBALĂ)

Acest fragment din cartea doamnei Kuby surprinde matricea Revoluției Sexuale, pașii dezagregării personalității umane, ai îmbolnăvirii și distrugerii sufletului omenesc, în scopul de a-l supune total, de a-l face cetățeanul perfect al Statului totalitar.

Revoluția Sexuală conține un proces tehnologic de fabricare a omului gol pe dinăuntru, cu totul eviscerat de conținutul său sufletesc, cultural, spiritual, identitar: Revoluția Sexuală are scopul de a goli omul de conștiința și identitatea dată de această conștiință personală, pentru a fi umplut cu ”conștiința” Statului și cu identitatea fabricată de Stat.

Scopul Revoluției sexuale, care atacă și distruge toate limitele morale ale sexualității, este realizarea dictaturii perfecte. Ea este continuarea up-datată a Revoluției bolșevice, care a fost oprită din mersul ei victorios spre realizarea dictaturii perfecte, de Biserică și familie, adică de instituțiile fundamentale ale intimității, conștiinței și personalității LIBERE.
Familia nu este doar celula-de-bază a societății. Ea s-a relevat istoric a fi, sub presiunea distructivă a societăților totalitare, și celula-de-bază a Libertății umane.
Iar, forța ei de rezistență la presiunea mutilantă a Statului totalitar, a fost direct proporțională cu adâncimea și tăria intimității familiei cu Biserica. 

De aceea Referendumul pentru definirea clară a căsătoriei în Constituție  -  ca uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie  -  are ca miză profundă apărarea libertății umane, care e imposibil de trăit pe pământ fără instituțiile ei fundamentale: familia și Biserica.

Se vede limpede din linșajul mediatic la care este supus Referendumul că sunt atacate deopotrivă familia și Biserica, că cine lovește în familie are ca țintă finală Biserica, iar cine lovește în Biserică vrea să dărâme familia....
Înseși loviturile acestea evidențiază legătura organică între cele două instituții de bază ale libertății persoanelor umane. Iar limbajul și mijloacele cu care se produce acest atac pun în evidență caracterul și scopul tiranic al acestei mișcări. Nimic bun nu poate veni de la cineva care se pretează la orice viclenie și injurie, la orice minciună și manipulare prin adevăruri parțiale, pentru a-și atinge scopul.

Români, treziți-vă din somnul care aduce moartea libertății și identității voastre! Nu vă lăsați mintea arestată și întemnițată de ultima variantă de comunism, care ucide sufletele cu propria sexualitate, care nu vă naționalizează  și comunizează resursele materiale, ci resursele de libertate și fericire ce le are fiecare om în erotismul său...

Pentru sănătatea sufletească a Omului și a vieții lui pe pământ VOTAȚI pentru familia firească și pentru libertatea ei față de orice ideologie! 

Nu lăsați pumnul lui Lenin să vă îngenuncheze lovindu-vă sub centură! Loviți-l dumneavoastră la cap, respingându-i ideologia ucigașă, travestită acum în Revoluție Sexuală!
Avem această datorie sufletească și civică față de toți cei care, cu prețul torturii și morții în închisorile comuniste, au rezistat moral revoluției bolșevice, păstrând pentru neamul românesc rezerve de curăție și inocență fără de care, copii care vin pe lume n-ar mai găsi loc de copilărie pe pământ.....


sâmbătă, 15 septembrie 2018

FERICIREA REFERENDUMULUI

De când a început Referendumul pentru Familie plouă cu Fericire. Și nu e o metaforă. Sau, mai precis, e o metaforă doar pentru cei pentru care creștinismul este doar o ”figură de stil”.  Pentru cei care sunt cu tot sufletul lor în Hristos, ploaia de Fericire e o cerească realitate.
Căci plouă peste adepții Referendumului, din gurile celor ”toleranți”, ”civilizați” și ”progresiști” cu averse torențiale de injurii, batjocoriri și dejecții. Cu siguranță curcubeul care va răsări după o asemenea ploaie, drapelul Noii Ere, nu poate fi decât simbolul împăcării omenirii cu infernul.
Dar În Hristos, în Biserică, ploaia de imprecații, de scrâșnete de dinți ale întunericului, nu face decât să împingă duhurile creștinilor spre răcoarea edenică a Raiului. Căci:

Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.
(Matei 5, 11-12)

Cine are acum măcar o fărâmă din inima lui în Hristos gustă deja de aici din realitatea cuvintelor Lui.

Căci nu noi, ci Hristos l-a făcut pe om bărbat și femeie; și tot El a făcut din cei doi o familie binecuvântându-i să crească și să se înmulțească. Noi doar am răspuns și vom răspunde AMIN! la cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este Referendumul: un AMIN la Facere.

Aversele de scuipat, cu sau fără salivă, care cad peste Referendum, sunt continuarea celor de pe Drumul Calvarului și Golgota. 
Fericiți cei peste care cad scuipaturile destinate lui Hristos: e cea mai bună dovadă că ei sunt cu adevărat parte din Trupul lui Hristos, că sunt în mod real în Biserică.

la întâlnirea cu noi Iisus ne aduce pe noi înșine

poezia e lumina caldă pe care încep
să o degaje cuvintele
atunci când vorbirea se întoarce de pe buzele
nimicului
pe buzele omului...

iar aceasta se întâmplă numai când
omul începe
să vorbească cu Dumnezeu
precum cu aproapele
din lăuntrul său
adică
precum cu sine însuși...

Dumnezeu s-a făcut om
ca să poată muri pentru noi
și ne-a iertat toate greșelile
inclusiv nerecunoștința pentru iubirea Lui
ca să înlăture
orice ne-ar putea lua curajul de
a-I vorbi...

Cine cheamă Numele lui Iisus
se iubește pe sine într-Adevăr
căci îl cheamă pe Cel care venind
îl face să se afle pe
sine însuși
în Chip desăvârșit....

Iisus e blând și smerit cu inima
iar
omul smerit e cel pe care întâlnindu-l
te regăsești pe tine însuți
în Dumnezeu...

Nimeni nu se află pe sine însuși
fără Iisus...

ADEVĂRATA REVOLUȚIE

Adevărata Revoluție morală ar începe în Teatrul Politic cu refuzul de a privi păpușile; și ar continua cu brațele spectatorilor apucând ...