marți, 28 noiembrie 2017

VEȘNICIA AZI! Numai din neîntrerupta raportare la Veșnicie se naște adevărata Pocăință

Toată viața noastră pământească, de la naștere până la ultimul suspin, va apărea în încheierea sa de pe urmă ca un singur act fără întindere. Cuprinsul și calitatea ei va fi cu putință a le vedea într-o singură clipită. Închipuiți-vă un vas din cristalul cel mai curat, plin cu apă; dintr-o singură privire se poate spune dacă apa este curată sau nu, și în ce măsură. Așa va fi cu noi după trecerea în cealaltă lume. Fiecare mișcare a inimii sau a gândului, chiar de o clipită, lasă o oarecare urmă în suma totală a vieții noastre. Să spunem că în întregul soroc al ființării mele pământești doar o dată prin inima mea a străpuns un gând rău, să zicem omorul(cf. Mt.15:19). Și acest singur gând rămâne ca o pată întunecată pe trupul vieții mele, dacă nu va fi lepădăt prin pocăința lepădării de sine. Nimic nu este cu putință a ascunde:”Nimic este acoperit care să nu se descopere, și ascuns care să nu se cunoască”(Lc.12:2-3). Noi adesea ne împăciuim cu gândul că nimenea nu ne-a văzut sau că nimenea nu știe ceea ce gândim și facem. Dar când suntem plina de grija pregătirii pentru veșnicie, atunci totul se schimbă și noi năzuim a ne slobozi de tot întunericul din lăuntrul nostru.
( Păr. SOFRONIE Saharov)


Un comentariu:

Strigăt în pustiul creștinismului de azi - o scrisoare pentru mine, cel puțin

VIAȚĂ de DINCOLO, ACUM și AICI! Acesta e creștinismul, așa cum l-a definit experiența martirică, adică normală, a Bisericii. Pentru că ...